Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.... (13 มิ.ย. 2560)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (18 เม.ย. 2560)  
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง 2 (ปีงบ... (31 มี.ค. 2560)  
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู... (21 มี.ค. 2560)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (24 ก.พ. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ม.ค. 2560)
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (16 พ.ย. 2559)
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (21 ต.ค. 2559)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (11 ต.ค. 2559)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2559)
yzmaOUEbeInAdvQBkt (14 ส.ค. 2559)
รับลงทะเบียนผู้พการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ (06 ก.ค. 2559)
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (10 มิ.ย. 2559)
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (10 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัมนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1... (06 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (06 มิ.ย. 2559)
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 (06 มิ.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (03 มิ.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (03 มิ.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (03 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

รับลงทะเบียนผู้พการเพื่อร... (06 ก.ค. 2559)  

ไม้กวาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำท... (27 มิ.ย. 2559)  

น้ำพริกเผา หมู่ที่ 3 ตำบล... (27 มิ.ย. 2559)  

เครื่องแกงบ้านนาพรุ หมู่ท... (27 มิ.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปร... (27 เม.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมปล่อยพันธ์ปลาลง... (18 ก.พ. 2559)

บริการของวิทยาลัยการอาชีพ... (27 พ.ย. 2558)

เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอ... (03 พ.ย. 2558)

วันสารทเดือนสิบ วันที่ 12... (16 ต.ค. 2558)

นายอำเภอมาเยี่ยมชม อบต.ลำ... (08 พ.ค. 2558)

แจ้งมาเพื่อทราบ ที่อยู่อบ... (17 เม.ย. 2558)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชา... (14 มี.ค. 2558)

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม... (13 ม.ค. 2558)

เปิดประตูสู้อาเซียน (30 ก.ค. 2557)

(18 ก.ค. 2557)

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ องค... (26 มิ.ย. 2557)

โครงการอบต.พบประชาชน ประจ... (19 ก.พ. 2557)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (25 ต.ค. 2556)

งานเทศกาลเดือนสิบ (07 ต.ค. 2556)

ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมศา... (07 ต.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (02 พ.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (19 เม.ย. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (03 เม.ย. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (03 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและรายละเอียด (28 ก.พ. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (03 ก.พ. 2560)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคี่ยม ม.8 (03 ก.พ. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนเจริญ-ควนทราย (ช่วงที่2 )หมู่ที่ 10 (18 ม.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (02 ม.ค. 2560)
การจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน จำนวน 4 วัน เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการก... (21 ธ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคี่ยม ม.8 (21 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (02 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (04 พ.ย. 2559)
เปลี่ยนแปลงประกาศประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (17 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาลหอถังเหล็ก ม.4 บ้านพรุขี้กา (13 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำบาดาลหอถังเหล็ก ม.9 บ้านภูผา (13 ต.ค. 2559)
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลำทับ-บ้าน... (10 ต.ค. 2559)
การจัดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (04 ต.ค. 2559)
การคัดเลือกผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (04 ต.ค. 2559)
โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายบ้านนางอ่ำ-อ่าวตง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
เลขที่ 291 หมู่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 075-656450  โทร สาร : 075656450  E-mail : admin@lamthap.go.th


www.lamthap.go.th