Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (27 เม.ย. 2561)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17 ม.ค. 2561)  
ประกาศประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561 (10 ม.ค. 2561)  
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (24 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20 ต.ค. 2560)
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22 ก.ย. 2560)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.3 (22 ก.ย. 2560)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.2 (22 ก.ย. 2560)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.1 (22 ก.ย. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (07 ก.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17 ก.ค. 2560)
การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (14 ก.ค. 2560)
ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.... (13 มิ.ย. 2560)
ชี้แจงขอร้องเรียนและให้ตรวจสอบการก่อสร้างถนนสายควนเจริญ-ควนทราย ม.10 (21 เม.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (18 เม.ย. 2560)
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง 2 (ปีงบ... (31 มี.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู... (21 มี.ค. 2560)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (24 ก.พ. 2560)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (19 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงน... (01 พ.ค. 2561)  

เชิญร่วมกิจกรรมการให้ความ... (24 เม.ย. 2561)  

โครงการจิตอาสา "เราทำความ... (24 เม.ย. 2561)  

วันเด็กแห่งชาติ (12 ม.ค. 2561)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต... (16 พ.ย. 2560)

ดอกไม้จันทร์ ทำด้วยใจถวาย... (29 มิ.ย. 2560)

รับลงทะเบียนผู้พการเพื่อร... (06 ก.ค. 2559)

ไม้กวาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำท... (27 มิ.ย. 2559)

น้ำพริกเผา หมู่ที่ 3 ตำบล... (27 มิ.ย. 2559)

เครื่องแกงบ้านนาพรุ หมู่ท... (27 มิ.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปร... (27 เม.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปร... (07 เม.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมปล่อยพันธ์ปลาลง... (18 ก.พ. 2559)

บริการของวิทยาลัยการอาชีพ... (27 พ.ย. 2558)

เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอ... (03 พ.ย. 2558)

วันสารทเดือนสิบ วันที่ 12... (16 ต.ค. 2558)

นายอำเภอมาเยี่ยมชม อบต.ลำ... (08 พ.ค. 2558)

แจ้งมาเพื่อทราบ ที่อยู่อบ... (17 เม.ย. 2558)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชา... (14 มี.ค. 2558)

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม... (13 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (16 พ.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 61 (07 พ.ค. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงก... (02 พ.ค. 2561)  
สัญญาจ้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนห้วยหูดม ม.7 (23 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (03 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงก... (30 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (05 มี.ค. 2561)
สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายควนนกหว้า หมู่ที่ 10 (19 ก.พ. 2561)
สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถที่ทำการอบต.ลำทับ. (16 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (01 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห... (30 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อล้อ-นาย่านบ้า หมู่ที่ 10-4 (25 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อลอด คสล.ถนนสายไร่พัฒนา-อ่าวตง จำนวน 3 จุด (16 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครง... (16 ม.ค. 2561)
สัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบประปาหอถังเหล็ก ม.7 (05 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (03 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครง... (26 ธ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (07 ธ.ค. 2560)
สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายควนนกหว้า-บ่อล้อ หมู่ 10 (20 พ.ย. 2560)
สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งต้นเกาะ-นาลานกร้อ หมู่ที่2 (13 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
เลขที่ 291 หมู่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81190
โทรศัพท์ : 075-656450  โทร สาร : 075656451  E-mail : lamthap@gmail.com


www.lamthap.go.th