Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (14 ก.ค. 2560)  
ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.... (13 มิ.ย. 2560)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (18 เม.ย. 2560)  
ประกาศใช้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง 2 (ปีงบ... (31 มี.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู... (21 มี.ค. 2560)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (24 ก.พ. 2560)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (19 ม.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ม.ค. 2560)
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (16 พ.ย. 2559)
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (21 ต.ค. 2559)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (11 ต.ค. 2559)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2559)
yzmaOUEbeInAdvQBkt (14 ส.ค. 2559)
วิธีเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ(วาตภัย) (11 ส.ค. 2559)
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (21 ก.ค. 2559)
หลักง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย (11 ก.ค. 2559)
รับลงทะเบียนผู้พการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ (06 ก.ค. 2559)
วิธีเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ(ดินถล่ม) (06 ก.ค. 2559)
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร (05 ก.ค. 2559)
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (10 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ดอกไม้จันทร์ ทำด้วยใจถวาย... (29 มิ.ย. 2560)  

รับลงทะเบียนผู้พการเพื่อร... (06 ก.ค. 2559)  

ไม้กวาด หมู่ที่ 9 ตำบลลำท... (27 มิ.ย. 2559)  

น้ำพริกเผา หมู่ที่ 3 ตำบล... (27 มิ.ย. 2559)

เครื่องแกงบ้านนาพรุ หมู่ท... (27 มิ.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปร... (27 เม.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานปร... (07 เม.ย. 2559)

ขอเชิญร่วมปล่อยพันธ์ปลาลง... (18 ก.พ. 2559)

บริการของวิทยาลัยการอาชีพ... (27 พ.ย. 2558)

เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอ... (03 พ.ย. 2558)

วันสารทเดือนสิบ วันที่ 12... (16 ต.ค. 2558)

นายอำเภอมาเยี่ยมชม อบต.ลำ... (08 พ.ค. 2558)

แจ้งมาเพื่อทราบ ที่อยู่อบ... (17 เม.ย. 2558)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชา... (14 มี.ค. 2558)

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม... (13 ม.ค. 2558)

เปิดประตูสู้อาเซียน (30 ก.ค. 2557)

(18 ก.ค. 2557)

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ องค... (26 มิ.ย. 2557)

โครงการอบต.พบประชาชน ประจ... (19 ก.พ. 2557)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (25 ต.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศาลา... (10 ส.ค. 2560)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (01 ส.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครง... (19 ก.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมส... (13 ก.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครง... (04 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (02 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (02 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (19 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (03 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (03 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและรายละเอียด (28 ก.พ. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (03 ก.พ. 2560)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคี่ยม ม.8 (03 ก.พ. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนเจริญ-ควนทราย (ช่วงที่2 )หมู่ที่ 10 (18 ม.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (02 ม.ค. 2560)
การจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน จำนวน 4 วัน เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการก... (21 ธ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนเคี่ยม ม.8 (21 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (02 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (04 พ.ย. 2559)
เปลี่ยนแปลงประกาศประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต... (17 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
เลขที่ 291 หมู่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 075-656450  โทร สาร : 075656450  E-mail : admin@lamthap.go.th


www.lamthap.go.th